Effecten van de versobering van de pensioenopbouw

Het kabinet heeft met instemming van de Eerste en Tweede Kamer besloten om de fiscaal gesubsidieerde opbouw van aanvullend pensioen fors te verlagen. Het kabinet beoogt hiermee een budgettaire opbrengst van 2,9 miljard euro te realiseren in 2017. Het is qua opbrengst de grootste maatregel van het kabinet Rutte II.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners