Een pensioenregeling voor zelfstandigen: De voor- en nadelen van opt-in

In dit paper bespreken Mauro Mastrogiacomo (DNB), Rik Dillingh (TiU) en Klaas Bangma (Panteia) de per 2015 startende pensioenregeling voor zzp’ers. De auteurs gaan in op de kenmerken van die regeling en de wensen van zzp’ers. Zij tonen data die aannemelijk maken dat er bij de pensioenvoorbereiding van zelfstandigen sprake is van een marktfalen. Ondanks het relatief grote belang dat ze eraan hechten bezitten ze niet vaker derdepijler spaarproducten dan werknemers. Dit suggereert dat een actievere rol voor de overheid waardevol kan zijn. In dit paper doen de auteurs daarnaast een aantal beleidsaanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners