Een pensioenregeling voor zelfstandigen: De voor- en nadelen van opt-in

In dit paper bespreken Mauro Mastrogiacomo (DNB), Rik Dillingh (TiU) en Klaas Bangma (Panteia) de per 2015 startende pensioenregeling voor zzp’ers. De auteurs gaan in op de kenmerken van die regeling en de wensen van zzp’ers. Zij tonen data die aannemelijk maken dat er bij de pensioenvoorbereiding van zelfstandigen sprake is van een marktfalen. Ondanks het relatief grote belang dat ze eraan hechten bezitten ze niet vaker derdepijler spaarproducten dan werknemers. Dit suggereert dat een actievere rol voor de overheid waardevol kan zijn. In dit paper doen de auteurs daarnaast een aantal beleidsaanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners