Een internationale vergelijking van zorghervormingen

Gezien de stijging van de publieke zorgquote staan zorghervormingen hoog op de politieke agenda. Het IMF laat zien dat markthervormingen, stringent publiek management en budgettering de publieke zorgquote aanzienlijk laten dalen. Minder effectief zijn vraaghervormingen en aanbodregulering.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners