Een ’10’ voor governance

In dit artikel gaan wij in op de problematiek die in de SZW-notitie aan de orde wordt gesteld. Wij willen antwoord geven op de vraag hoe het Nederlandse pensioenstelsel verder kan worden versterkt, primair vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse begunstigden. Door voorrang te geven aan de belangen van begunstigden en dat te verankeren, dient de Nederlandse pensioensector zowel de offensieve mogelijkheden (exporteren van expertise) als de defensieve belangen (koesteren van de waardevolle, collectieve elementen van ons pensioenmodel in het licht van Europese regelgeving). Dit vergt onzes inziens wijziging van de governance over het pensioencontract en de pensioenuitvoerder. Wij presenteren onze voorstellen aan de hand van 10 stellingen waarmee wij willen bijdragen aan het tot stand brengen van optimale governance. Box 1 definieert de termen die we daarbij gebruiken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners