Duurzame voorkeuren ontlokken bij pensioendeelnemers

“Fondsen moeten deelnemers een stem geven bij het bevorderen van duurzame investeringen”

Pensioenfondsen staan onder maatschappelijke en politieke druk om hun beleggingsbeleid duurzamer te maken. Bovendien zal Europese wetgeving steeds vaker eisen dat pensioenfondsen bij het opstellen van hun beleid expliciet meten wat de duurzaamheidsvoorkeuren van deelnemers zijn. De vraag is of pensioenfondsdeelnemers inderdaad de voorkeur geven aan duurzame beleggingen en of ze wel inspraak willen hebben in de manier waarop het fonds dit vormgeeft. We hebben dit onderzocht door twee veldexperimenten uit te voeren waarbij een Nederlands pensioenfonds zijn deelnemers echt een stem heeft gegeven in het beleid om duurzame beleggingen te bevorderen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Pensioenfondsen zouden met hun deelnemers in gesprek moeten gaan over duurzame beleggingen.
  • Als we er niet in slagen om pensioendeelnemers, en dan met name jonge millenials, een stem te geven in de manier waarop hun pensioenpremies worden belegd, kan dit schade toebrengen aan de solidariteit tussen generaties die nodig is om adequate en duurzame pensioenoplossingen voor iedereen te kunnen bieden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners