Drie scenario’s voor de pensioenopbouw in Nederland

Nederlandse huishoudens bouwen op diverse manieren pensioen op. Dit artikel beschrijft het belang van traditionele pensioenbesparingen en private besparingen, waaronder de eigen woning, voor toekomstige gepensioneerden. De helft van de huishoudens heeft naar verwachting een vervangingspercentage van ten minste 83 procent van het bruto-inkomen in ons basisscenario. Ruim dertig procent van de huishoudens heeft bij de huidige opbouw een vervangingspercentage van minder dan 70 procent. Deze resultaten zijn echter afhankelijk van diverse assumpties. Daarom worden naast het basisscenario ook een pessimistisch en een optimistisch scenario geschetst, om een zekere bandbreedte te geven van de toereikendheid van pensioeninkomens voor toekomstige gepensioneerden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners