De vraag naar pensioenproducten: de rol van flexibele opname en administratieve lasten

“Huidige pensioenproducten niet flexibel genoeg voor veel zelfstandigen”

Ongeveer 40% van alle zelfstandigen in Nederland spaart te weinig voor zijn pensioen. Hoewel zelfstandigen relatief veel spaargeld en woningvermogen hebben, bouwen ze relatief weinig op in pensioenproducten. 48% van de zelfstandigen weet niet wat de fiscale jaarruimte betekent en dat kan hen ervan weerhouden om te investeren in pensioenproducten. Zouden producten met meer mogelijkheden voor pensioenopname en lagere administratieve lasten zelfstandigen kunnen stimuleren om meer geld opzij te leggen voor hun pensioen?

Kernboodschap voor de sector

  • Administratieve lasten en de illiquiditeit van pensioen vormen een aanzienlijke drempel voor ZZP’er om pensioen op te bouwen.
  • De vraag naar fiscaal aantrekkelijke pensioenproducten met meer flexibiliteit en lagere administratieve lasten is hoger onder zelfstandigen dan onder werknemers in loondienst.
  • Pensioenbesparingen zouden gestimuleerd kunnen worden met een basisbedrag dat belastingvrij ingelegd mag worden. Dit is vooral gunstig voor mensen met een laag inkomen, die dan geen berekening meer hoeven maken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners