De valkuil van een hogere rekenrente

In het pensioendebat wordt herhaaldelijk gesteld dat de rekenrente wel wat hoger kan. Daardoor verdwijnen op het oog de problemen van pensioenfondsen die een behoorlijke dekkingsgraad moeten nastreven. De kern van dit debat wordt echter gemist volgens CPB-econoom Westerhout. Een rekenrente die hoger is dan de risicovrije rente impliceert dat met het pensioen meer risico wordt genomen. Hoe hoger de rekenrente, des te meer het pensioen het casinopensioen wordt dat veel deelnemers zo hartgrondig verwerpen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners