De transitie naar het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel

“Het is onvermijdelijk dat toekomstige ontwikkelingen op de financiële markten invloed zullen hebben op deze transitie”

De transitie van het huidige stelsel naar het nieuwe pensioencontract betekent een overstap van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Dit betekent dat pensioenfondsen het collectieve vermogen moeten toedelen aan persoonlijke pensioenvermogens en een solidariteitsreserve. Deze toedeling is gevoelig voor fondsspecifieke veronderstellingen (zoals de initiële dekkingsgraad en de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand), economische omstandigheden (rentetermijnstructuur) en beleidsmatige veronderstellingen (zoals de ultimate forward rate (UFR)). De vraag is nu hoe we met deze gevoeligheden om moeten gaan in de overgangsperiode voor het nieuwe pensioenstelsel.

 

Kernboodschap voor de sector

  • De zogeheten ‘standaardmethode’ is een methode waarbij pensioenaanspraken worden gewaardeerd en het collectieve vermogen van het fonds vervolgens wordt toegedeeld aan persoonlijke pensioenvermogens. Dit gebeurt op basis van een vermogensspreiding die  vergelijkbaar is met de aanpassings- of terugvorderingsregels in het huidige systeem wanneer een fonds een tekort of een overschot heeft.
  • De gevoeligheid voor toekomstige rentetarieven hangt voornamelijk af van de mate van renteafdekking
    van het fonds.

 

Rekentool

Klik hier om de gebruikte rekentool voor de standaardmethode te openen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners