De RAM in het nieuwe pensioenakkoord

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord is het rendementsaanpassingmechanisme (RAM). Dit sturingsmechanisme bepaalt de indexatie voor actieven en gepensioneerden op basis van het verschil tussen de feitelijke en gewenste reële dekkingsgraad van het fonds. De indexatieregel smeert financiële schokken geleidelijk uit aan deelnemers over een reeks van jaren. De indexatie kan positief en negatief zijn en geeft inhoud aan het begrip ‘zachte rechten’. In dit paper modelleren Frank de Jong (TiU) en Peter Schotman (UM) een lineair RAM om risico’s in kaart te brengen en het effect van marktwaardering.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners