De prudent-person regel en de praktijk van pensioenfondsen. Een empirisch onderzoek

In dit paper staan de uitwerking en evaluatie centraal van een reeks interviews, die in het voorjaar van 2013 en begin 2014, bij zeven pensioenfondsen zijn gehouden. Het doel van deze interviews was vast te stellen hoe uiteenlopende pensioenfondsen de verschillende componenten van de prudent‐person regel interpreteren en toepassen. Zijn er onduidelijkheden, verschillen en/of overeenkomsten te achterhalen? In dit paper worden zij gesignaleerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de rol van toezichthouder DNB en actuelethema’s die relevant zijn voor het beleggingsbeleid, zoals inspraak van deelnemers en pensioengerechtigden, maatschappelijk verantwoord beleggen en beleggen in Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners