De prudent-person regel en de praktijk van pensioenfondsen. Een empirisch onderzoek

In dit paper staan de uitwerking en evaluatie centraal van een reeks interviews, die in het voorjaar van 2013 en begin 2014, bij zeven pensioenfondsen zijn gehouden. Het doel van deze interviews was vast te stellen hoe uiteenlopende pensioenfondsen de verschillende componenten van de prudent‐person regel interpreteren en toepassen. Zijn er onduidelijkheden, verschillen en/of overeenkomsten te achterhalen? In dit paper worden zij gesignaleerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de rol van toezichthouder DNB en actuelethema’s die relevant zijn voor het beleggingsbeleid, zoals inspraak van deelnemers en pensioengerechtigden, maatschappelijk verantwoord beleggen en beleggen in Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners