De pensioenvoorziening in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland: een rechtsvergelijkend onderzoek

“Individuele pensioenvoorzieningen zijn een essentieel onderdeel geworden van adequate pensioenen”

Pensioenstelsels staan onder druk door de steeds ouder wordende bevolking van Europa. De Europese Commissie bracht daarom een reeks aanbevelingen uit ter ondersteuning van de pensioenhervormingen in alle lidstaten. In deze studie wordt onderzocht of de drie-pijler pensioenstelsels van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland adequate pensioenen opleveren. Er wordt ook onderzocht of EUlidstaten meer rekening houden met de EC-aanbevelingen dan de landen die geen lid zijn.

 

 

Kernboodschap voor de sector

• Het belang van individuele pensioenvoorzieningen is de afgelopen decennia toegenomen.
• De landen die lid zijn (of tot voor kort waren) van de EU “scoren” het beste wat betreft invoering van de EC-aanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners