De invloed van het Europees semester op het Nederlandse pensioenstelsel

Europeanen worden telkens ouder. In elk land van de Europese Unie (EU) zien we de geboortecijfers dalen en tegelijkertijd de levensverwachting stijgen. Dit markeert een overgang naar een oudere bevolkingsstructuur. De demografische afhankelijkheidsratio zal naar verwachting dan ook bijna verdubbeld zijn in 2060. De druk die dit op de pensioenstelsels legt, is een probleem waar alle EUlidstaten mee worden geconfronteerd. Iedere lidstaat besteed ook aanzienlijke middelen aan pensioenen. Gemiddeld bedragen de openbare sociale uitgave van de EU 29% van het bbp, waarbij bijna 13% van het bbp wordt besteed aan ouderdoms‐ en nabestaandenpensioenen. Dit heeft pensioenen tot een zaak van algemeen belang gemaakt binnen de Europese Unie. De Europese Commissie (EC) heeft pensioenen dan ook onmiskenbaar op haar beleidsagenda gezet. Met name door het Witboek: een agenda voor Adequate, Veilige en Duurzame pensioenen. Dit document reflecteert op de gemeenschappelijke zorgen over problemen in de verschillende pensioenstelsels van alle lidstaten en zet een agenda uiteen om pensioenen op de lange termijn adequaat, veilig en duurzaam te maken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners