De inkomensverdeling en levensverwachting van ouderen

In dit paper relateren Marike Knoef (Universiteit Leiden), Rob Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) en Adriaan Kalwij (Universiteit Utrecht) de voorgestelde pensioenhervormingen aan de uitkomsten van twee onderzoeken. Het eerste deel van het paper behandelt de toekomstige inkomensverdeling van ouderen. Bij de totstandkoming van het pensioenakkoord is veel discussie geweest over de situatie van mensen met zware beroepen en lage inkomens. Dit paper plaatst de voorgestelde compenserende maatregelen in de context van de ontwikkeling van de inkomensverdeling van ouderen in het verleden en de toekomst. Het tweede deel van het paper onderzoekt sterfteverschillen naar inkomen vanwege de voorgestelde flexilisering van de AOW-leeftijd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners