De impact van FinTech op deelnemers, werkgevers en instituties in de pensioensector

  • Albert van der Meer Albert van der Meer
  • Almer Moggré Almer Moggré
  • Andries Harder Andries Harder
  • Joost van Valkengoed Joost van Valkengoed

Technologische innovaties stromen in hoog tempo de markt op, de arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit tevoren en de trend van individualisme zet voort. Is de pensioensector klaar voor grootschalige veranderingen als gevolg van technologische innovatie? In dit paper hebben we dit onderzocht aan de
hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe helpt FinTech (of PensTech) deelnemers en werkgevers bij het realiseren van hun pensioentoekomst, en wat zijn de implicaties voor de huidige pensioenaanbieders? Bij het beantwoorden van de vraag kijken we zowel naar wat er op dit moment al is op het vlak van innovatie als naar trends en ontwikkelingen in algemene zin. De uitkomsten daarvan zijn uitgewerkt in een viertal scenario’s voor de toekomst. Deze vier scenario’s zijn gedefinieerd op basis van 2  assen: collectief versus individueel en bestaande pensioenuitvoerders versus FinTech. Daarmee variëren ze van weinig verschil met de huidige situatie (collectief door bestaande pensioenuitvoerders) tot volledige omverwerping van huidige pensioenfondsen en uitbestedingspartners in een volledig geïndividualiseerd pensioenlandschap.
Welk scenario ook van toepassing is, duidelijk is dat bestuurders van pensioenfondsen in actie moeten komen. De consument en de werkgever vragen er immers om, sterker nog, ze eisen het nu zij gemakservaringen van andere financiële diensten en websites naadloos projecteren op pensioen als zijnde de standaard maatstaf van beleving. Bestuurders moeten hun uitvoeringsorganisatie aansporen mee te gaan met alle ontwikkelingen of, als de verwachting is dat deze dit niet snel genoeg kan doen, zich oriënteren welke FinTech-speler dit wel kan. Noodzakelijk daarbij is om de regelingen zoveel mogelijk te versimpelen zodat uitvoerders deze makkelijker naar deelnemers kunnen ontsluiten. Ook om een standaardisering en daarmee een eventuele overstap mogelijk te maken is deze versimpeling van eminent belang. Een kerncompetentie om in de zich snel ontwikkelende wereld mee te kunnen is wendbaarheid. Logheid breekt op. Bestuurders moeten kijken of deze competentie in hun gremium en bij hun uitvoeringsorganisatie in voldoende mate aanwezig is of snel ontwikkeld kan worden. Tot slot moeten bestuurders van fondsen er snel voor zorgen dat administraties ontsloten worden. Daardoor kunnen derde partijen hierop gaan innoveren en vooruitgang in de sector aanjagen. Dit komt ten goede aan de deelnemers en werkgevers die daardoor meer gemak zullen ervaren. En alleen daarmee kan het pensioenfonds ook in de toekomst relevant blijven in het snel ontwikkelende pensioenlandschap.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners