De gouden standaard bij beleidsvoorbereiding. Veldexperimenten in onderzoek van Netspar

Effecten van interventies kunnen het meest geloofwaardig worden gemeten met behulp van een gerandomiseerd veldexperiment. Peter Kooreman en Jan Potters (beiden Tilburg University) bespreken in dit paper het wetenschappelijke en maatschappelijke belang van veldexperimenten in het algemeen. Vervolgens gaan ze in op de rol die veldexperimenten kunnen spelen in Netspargerelateerd onderzoek. Veldexperimenten zijn bijvoorbeeld mogelijk bij onderzoek naar het effect van de default-inleg in spaarplannen zoals de levensloopregeling, of bij het ontwerpen van online tools die klanten helpen beter inzicht te krijgen in de afruil tussen risico en rendement. Ze gaan in op de rol van de partners, en op organisatorische, juridische en ethische aspecten van veldexperimenten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners