De doorsneesystematiek in aanvullende pensioenregelingen: Effecten, alternatieven en transitiepaden

Herverdeling in een pensioenregeling met doorsneepremie in combinatie met doorsneeopbouw heeft twee oorzaken: er wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van de premie-inleg en met de verschillen in levensverwachting. De maatschappelijke discussie (en ook dit paper) richt zicht voornamelijk op de eerste oorzaak. In dit paper bespreken Jan Bonenkamp (CPB), Ryanne Cox (CPB) en Marcel Lever (CPB) verschillende alternatieven om de koppeling tussen premie-inleg en pensioenopbouw te versterken. Ook de transitiekosten die aan deze overstap zijn verbonden, worden berekend in dit paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners