“De API is een no-brainer”De positionering van Nederland in de opkomende Europese pensioenmarkt

  • Jacqueline Lommen Jacqueline Lommen

Dit paper wil het debat stimuleren over de positionering van Nederland in de opkomende Europese interne pensioenmarkt. Bij die positionering speelt de Algemene Pensioeninstelling (API) een cruciale rol. Jacqueline Lommen (Hewitt) schetst de marktdynamiek rondom grensoverschrijdende IORPs – de pensioeninstellingen ie werken volgens de Europese pensioenfondsenrichtlijn – en maakt deze inzichtelijk. Ook beschrijft ze de afwegingen die marktpartijen maken bij de keuze voor een specifiek pensioenvehikel. Lommen kiest duidelijk positie, zoals het in een NEA-paper betaamt. Zij pleit voor een snelle introductie van de API en voor hogere prioriteit voor het nieuwe, Europese perspectief.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners