Consumptie en tijdsbesteding in reactie op werkloosheid

“Verzekeren werklozen zichzelf tegen inkomensderving?”

Werkloosheid heeft vaak grote gevolgen voor inkomen en pensioenopbouw. In welke mate kunnen werklozen deze inkomensdaling opvangen door hun thuisproductie te vergroten? En is er in dit opzicht verschil tussen jongere en oudere werknemers? Het is belangrijk om de antwoorden op deze vragen te weten te komen, want deze informatie helpt om het optimale risicodragend gedeelte van het pensioenvermogen over de levenscyclus te bepalen. Hoe beter iemand in staat is om inkomensderving op te vangen, des te hoger wordt de
risicocapaciteit van die persoon.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Risico’s die werkeloosheid en andere gebeurtenissen met zich meebrengen, kunnen een negatief effect hebben op inkomen en  vermogensgroei en moeten daarom zorgvuldig worden gemeten om een completer beeld te krijgen. Deze studie toont de resultaten van thuisproductie aan.
  • Basismodellen gaan vaak uit van een bepaald inkomen in de toekomst. Dit betekent dat het pensioenvermogen van jongeren relatief risicovol kan worden belegd. Baanonzekerheid en het feit dat uitgaven niet worden vervangen door thuisproductie (in geval van  werkloosheid) zorgen voor een afvlakking van het leeftijdsprofiel voor het optimale risicodragend deel van het pensioenvermogen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners