Cardiovascular disease in older workers

How can workforce participation be maintained in light of changes over time in determinants of cardiovascular disease?

Een cruciale factor in het behoud van arbeidsdeelname van oudere werkers is gezondheid. Dit onderzoek richt zich op een bekend gezondheidsprobleem in de relevante leeftijdsgroep: hart- en vaatziekten (HVZ). Wij onderzoeken de prevalentie van HVZ bij Nederlandse, 55-64-jarige werknemers over twee decennia en beogen veranderingen in de prevalentie te verklaren uit veranderingen in verschillende determinanten van HVZ. De resultaten maken voorspelling van de toekomstige prevalentie bij oudere werknemers mogelijk. Bovendien geven de geobserveerde veranderingen in determinanten richting aan preventieve maatregelen ter behoud van arbeidsdeelname. Met gegevens van de landelijk representatieve Longitudinal Aging Study Amsterdam vonden we over de onderzoeksperiode 1992-2013 een afname in de HVZ-prevalentie van 13,9 tot 9,7%. Deze lichte afname verhult grotere, tegengestelde veranderingen in determinanten. De prevalentie van overgewicht en obesitas, diabetes en depressie nam duidelijk toe. Waren deze factoren constant gebleven, dan was de afname in HVZ-prevalentie 19,1% sterker geweest. Werkkenmerken verklaarden 7,0% van de afname in prevalentie. Andere belangrijke determinanten van HVZ (vrouwelijk geslacht, opleidingsniveau, roken, sporten en bloeddruk) verklaarden nog eens 25,3% van de afname in HVZ. Het vóórkomen van HVZ bij oudere werknemers kan worden beïnvloed door maatregelen op de werkvloer die de gesignaleerde ongunstige ontwikkelingen in determinanten tegengaan en de gesignaleerde gunstige ontwikkelingen bevorderen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners