Canon deel 18: Pensioenen

Pensioenen zijn in beweging in veel landen. Vergrijzing en de bankencrisis hebben bestaande regelingen onder druk gezet. Opkomende landen worstelen met de vraag hoe ze nieuwe pensioenstelsels kunnen opbouwen. Welke inzichten kan de economische wetenschap hier nu bieden? In deze pensioencanon komen de belangrijkste inzichten aan bod, van micro naar macro naar instituties. Hierbij kunnen we bogen op een lange wetenschappelijke onderzoekstraditie – bijvoorbeeld op het gebied van sparen en beleggen – maar ook op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van de gedragseconomie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners