Bouwstenen voor nieuwe pensioencontracten en uitdagingen voor het toezicht daarop

In juni 2010 hebben de sociale partners een akkoord gesloten over de in hun ogen noodzakelijke aanpassingen van de arbeidspensioenen in de tweede pijler. Dat akkoord is in juni 2011 verder uitgewerkt. Inmiddels zijn verschillende contractvarianten gesuggereerd. In dit paper onderscheiden Lans Bovenberg en Theo Nijman (beiden Tilburg University) allereerst een aantal kenmerken van mogelijke pensioencontracten. Vervolgens bespreken ze argumenten voor en tegen bepaalde kenmerken. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag waar de belangrijkste uitdagingen liggen voor het toezicht op de nieuwe pensioencontracten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners