Boekhoudkundige regelgeving voor bedrijfspensioenfondsen. Van IAS 19 naar IAS 19R

Het afgelopen decennium heeft de regelgeving met betrekking tot boekhoudkundige waardering van bezittingen en verplichtingen van bedrijfspensioenfondsen ingrijpende wijzigingen ondergaan. In dit paper beschrijven Tim Boonen (UvA) en Anja De Waegenaere (TiU) deze recente ontwikkelingen, en bespreken de gevolgen ervan voor verstrekkers en gebruikers van jaarrekeningen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners