Blijf investeren in opleiden oudere medewerker

Nog geen tien jaar geleden gingen veel Nederlanders vaak als het kon met vervroegd pensioen. Met onder andere het afschaffen van de VUT en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd is het Nederlandse pensioenstelsel de afgelopen jaren echter sterk veranderd. Daardoor is het steeds belangrijker geworden om de inzetbaarheid van oudere werknemers op peil te houden, zodat zij voldoende productief kunnen blijven doorwerken tot hun pensioen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners