Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

  • Bram Wouterse Bram Wouterse
  • Arjen Hussem Arjen Hussem
  • Rob Aalbers Rob Aalbers

Een op de vijf ouderen in Nederland krijgt tijdens hun leven te maken met verpleeghuiszorg. De kosten hiervan worden deels betaald vanuit een eigen bijdrage van de gebruiker. Voor ouderen met een middeninkomen die langdurig verpleeghuiszorg nodig hebben, vormt deze eigen bijdrage een groot financieel risico. De jaarlijkse kosten voor langdurige verpleeghuiszorg kunnen voor deze groep oplopen tot ruim 70% van het netto-inkomen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Door de eigen bijdragen anders vorm te geven, kan de overheid de financiële gevolgen van de eigen bijdragen beperken zonder dat het geld kost.
  • De feitelijke druk op inkomen en eigen vermogen kan verlaagd worden door de overwaarde van de eigen woning direct mee te tellen en de opbrengsten hiervan aan ouderen terug te geven door een lagere bijdrage uit het inkomen, of door de duur van de eigen bijdrage te  beperken tot maximaal 6 jaar.
  • Deze maatregelen zorgen voor aanzienlijke welvaartswinst voor de meeste ouderen.

Download het CPB achtergronddocument door Bram Wouterse (EUR), Arjen Hussem (PGGM) en Rob Aalbers (CPB) en de infographic.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners