Beleggen pensioenfondsen te veel in aandelen?

Nadat in de jaren tachtig en negentig het percentage aandelen in de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen geleidelijk werd uitgebouwd van nagenoeg 0% naar 50%, lijkt deze trend aan het begin van de 21ste eeuw te keren. De druk om aandelenexposure te verlagen is groot als gevolg van de invloed van de media, nieuwe accountingstandaarden, een nieuw Financieel Toetsingskader, veranderde inzichten bij consultants, actuarissen en een aantal academici. Omdat de toenemende kritiek op de omvang van het aandelenbelang in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen samenviel met de forse daling van de aandelenkoersen in de periode 2000-2002, kan men zich de vraag stellen of het hier vooral gaat om een procyclische reactie of dat aandelenexposures daadwerkelijk veel te ver zijn doorgeschoten. We zoeken het antwoord in een mix van inzichten die we kunnen betrekken uit de financiële theorie en de alledaagse beleggingspraktijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners