Bedrijfspensioenen, macroprudentiële limieten en de financiële positie van zelfstandigen

“Strengere hypotheekregels betekenen niet dat aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen in het gedrang komt”

Door de strengere hypotheekregels is het voor veel Nederlandse huishoudens de laatste jaren relatief lastiger om een hypotheek te krijgen. Dit belemmert niet het huidige beleidsdoel om pensioensparen voor zelfstandigen te stimuleren. Zelfstandigen hebben minder kans om een hypotheek te krijgen en hun opgebouwde vermogen in de levensloop is in vergelijking met mensen in loondienst gevoeliger voor veranderingen in de hypotheekregels. De zelfstandigen die er wél in slagen een lening te krijgen hebben daar minder last van, ze zijn over het algemeen ouder en rijker hoewel ze hogere leningen afsluiten. De grotere schuldposities van zelfstandigen (vóór hun pensioen) gaan echter gepaard met hogere diversification risk, relevant bij een mogelijke neergang van de woningmarkt.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Zelfstandigen met een laag inkomen hebben slechts in beperkte mate baat bij een collectieve pensioenregeling, aangezien de AOW-uitkering een degelijke vervangingsratio biedt voor hen.
  • Zelfstandigen met een gemiddeld of hoog inkomen zouden baat kunnen hebben bij een collectieve pensioenregeling zonder een verslechtering van hun schuldenpositie, ook als hypotheekregels prudentieel worden opgesteld.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners