Toegepaste datawetenschap in de pensioenbranche: een onderzoek en een vooruitblik

“Oplossingen op basis van datawetenschap bieden veel mogelijkheden, vooropgesteld dat we het mysterieuze karakter ervan kunnen ontrafelen”

In de pensioenbranche wordt steeds meer gebruikgemaakt van datawetenschap en op AI gebaseerde toepassingen om een efficiëntere en snellere bedrijfsvoering of zelfs nieuwe waardeproposities te realiseren. Machine learning-technieken kunnen oplossingen bieden voor tal van uitdagingen die zich binnen de branche voordoen, maar men durft deze dynamische technologie nog niet te omarmen, omdat ze als een zogenaamde ‘black box’ wordt beschouwd. Wanneer men eenmaal over deze drempel heen durft te stappen, kunnen er grote hoeveelheden onbenutte pensioengegevens worden gebruikt om allerlei problemen, zoals groepen met onvoldoende pensioenspaargeld, op te sporen en hier een oplossing voor te vinden.

 

Kernboodschap voor de sector

  • De belangrijkste toepassingsgebieden van datawetenschap in de pensioenbranche zijn een klantgerichte benadering, optimalisatie van organisatieprocessen en optimalisatie van personeel.
  • Er moet zorgvuldig worden nagedacht over en worden omgegaan met veiligheids- en privacykwesties inzake het gebruiken en analyseren van pensioengegevens.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners