AOW + aanvullend pensioen: nivellerend of denivellerend?

In de AOW vindt herverdeling plaats van hoog- naar laagopgeleiden, terwijl in de aanvullende pensioenen een omgekeerde herverdeling plaatsvindt. Per saldo blijkt de herverdeling in de AOW die in de aanvullende pensioenen te domineren, zodat de collectieve pensioenen gezamenlijk nivellerend uitwerken. Verdere verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd zal daarom denivellerend uitpakken. Dit is wat nieuw onderzoek van de economen Jan Bonenkamp en Harry ter Rele laat zien.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners