Analyzing expenditures of Dutch elderly

Om de toereikendheid van financiële middelen op de oude dag te beoordelen is niet alleen inzicht nodig in de financiële middelen, maar ook in de bestedingen. Onderzoek laat zien dat bestedingsbehoeften afnemen als mensen ouder worden. Anderzijds lijken bestedingsbehoeften toe te nemen wanneer de gezondheid achteruit gaat. De vraag rijst wat het netto effect is van deze twee tegenovergestelde ontwikkelingen en welke uitgaven toenemen en afnemen. In dit paper beantwoorden we de volgende vragen: Hoe verschillen de consumptiepatronen van mensen met en zonder gezondheidsproblemen, die wel of geen partner hebben? Hoeveel geven ouderen uit aan meer specifieke consumptie categorieën, zoals woongerelateerde uitgaven als huur en energiekosten? Hoeveel geven gepensioneerden uit aan zorg gerelateerde producten? We vergelijken uitgaven van gezonde en ongezonde mensen op verschillende leeftijden en onderzoeken de veranderingen over tijd. Daarbij bekijken we tevens de gevolgen van recente hervormingen in de ouderenzorg op particuliere uitgaven aan zorg en ondersteuning en op overige bestedingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners