Alternatieven voor de doorsneesystematiek

In het Nederlandse stelsel van collectieve, aanvullende pensioenen betalen deelnemers hetzelfde premiepercentage (doorsneepremie) en bouwen daarmee pensioen op volgens hetzelfde opbouwpercentage (doorsneeopbouw). Het gebruik van deze doorsneesystematiek stamt uit het midden van de vorige eeuw, maar krijgt steeds meer kritiek te verduren, omdat het tot herverdeling kan leiden tussen deelnemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners