Aansluiting met terugwerkende kracht bij verplicht bedrijfstakpensioenfonds, zijn pensioenpremies verschuldigd of verjaard?

Werkgevers die onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen, moeten pensioenpremies betalen. Dat gaat om forse bedragen. Dat geldt zeker wanneer een werkgever met terugwerkende kracht wordt aangesloten. In deze bijdrage bespreek ik de vraag of werkgevers premies met terugwerkende kracht moeten betalen of dat die pensioenpremies zijn verjaard. Dat kan tonnen schelen, zowel voor het bedrijfstakpensioenfonds als voor de werkgever.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners