Ad Nagelkerke, Willem Plessen en Ton Wilthagen (allen UvT) hebben het in dit paper over de veranderingen in de basis waarop werkenden hun arbeid verrichten. Het aantal mensen dat niet in loondienst werkzaam is, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat geldt in het bijzonder voor de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Vanuit deze constatering is het de bedoeling vragen op te roepen over de grondslagen van het huidige arbeidsrecht en de sociale zekerheid en de regulering van arbeid en arbeidsrelaties in bredere zin. Hun centrale stelling is dat het huis van arbeidsrecht steeds minder bewoners kent en leegloopt. Zijn arbeidsverhoudingen op weg naar een volledige herijking en herfundering?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners