Zelfstandigen staan meer open voor nieuwe ervaringen, zijn minder bezig met anderen en zijn bereid meer risico te nemen dan werknemers. Persoonlijkheidskenmerken kunnen een manier zijn om verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te duiden. Bovendien zijn creativiteit, flexibiliteit en risicotolerantie belangrijke aspecten van persoonlijkheid, die naar verwachting positief bijdragen aan innovatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners