Zelfstandigen staan meer open voor nieuwe ervaringen, zijn minder bezig met anderen en zijn bereid meer risico te nemen dan werknemers. Persoonlijkheidskenmerken kunnen een manier zijn om verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te duiden. Bovendien zijn creativiteit, flexibiliteit en risicotolerantie belangrijke aspecten van persoonlijkheid, die naar verwachting positief bijdragen aan innovatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners