Is de pensioenfondsroute in overeenstemming met de mogelijkheid om een overeenkomst door een niet-contractspartij te wijzigen conform het civiele recht?
Deze probleemstelling zal ik beantwoorden aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is de pensioenfondsroute en hoe past dit in het systeem van de Pensioenwet?
2. Kan het pensioenfondsbestuur als derde partij contractenrechtelijk de pensioenovereenkomst wijzigen?
3. Is een wijzigingsbevoegdheid een goederenrechtelijk overdraagbaar recht?
4. Wat is het kader waarbinnen het pensioenfondsbestuur dient te handelen bij gebruikmaking van de (overgedragen) wijzigingsbevoegdheid?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners