“Het combineren van een vaste en variabele annuïteit heeft toegevoegde waarde voor deelnemers”

De Wet verbeterde premieregeling maakt doorbeleggen na pensioendatum mogelijk, maar daar zijn risico’s aan verbonden. We hebben een aantal verschillende invullingen van doorbeleggen doorgerekend via een simulatiestudie op basis van financiële scenario’s van De Nederlandsche Bank. We vergelijken alternatieve manieren om aandelenrisico te beheersen en te spreiden over door de tijd. Daarnaast onderzoeken we het effect van renteschokken op de uitkeringen en geven aan hoe het renterisico gedeeltelijk kan worden afgedekt.

 

Kernboodschap voor de sector

Een contract met garanties op de pensioenuitkering, bijvoorbeeld voor 75% van een vaste annuïteit, is een aantrekkelijke optie wanneer risicoaversie en tijdsvoorkeur van deelnemers niet precies te bepalen zijn.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners