Wat is onderzocht in het artikel?

De auteurs gaan in op het vertrouwen van verschillende sociaaleconomische groepen in andere mensen en in publieke, politieke en private instituties. Daarnaast bekijken zij welke persoonskenmerken (van zelfstandigen en werknemers) bepalend zijn voor het vertrouwen in pensioenfondsen en het pensioensysteem.

Wat zijn de take-aways van het onderzoek?

Vertrouwen is relevant voor de economie en het menselijk welzijn. Pensioenfondsen moeten er rekening mee houden dat:

Het is dus belangrijk om te onderzoeken welke kenmerken met vertrouwen samenhangen, zodat in beleid extra aandacht kan worden besteed aan groepen waar het vertrouwen lager is.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners