“Oplossingen op basis van datawetenschap bieden veel mogelijkheden, vooropgesteld dat we het mysterieuze karakter ervan kunnen ontrafelen”

In de pensioenbranche wordt steeds meer gebruikgemaakt van datawetenschap en op AI gebaseerde toepassingen om een efficiëntere en snellere bedrijfsvoering of zelfs nieuwe waardeproposities te realiseren. Machine learning-technieken kunnen oplossingen bieden voor tal van uitdagingen die zich binnen de branche voordoen, maar men durft deze dynamische technologie nog niet te omarmen, omdat ze als een zogenaamde ‘black box’ wordt beschouwd. Wanneer men eenmaal over deze drempel heen durft te stappen, kunnen er grote hoeveelheden onbenutte pensioengegevens worden gebruikt om allerlei problemen, zoals groepen met onvoldoende pensioenspaargeld, op te sporen en hier een oplossing voor te vinden.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners