“Hoe om te gaan met inflatierisico’s onderbelicht in Wet toekomst pensioenen”

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen zijn meerdere instrumenten beschikbaar om in te spelen op verwachte en onverwachte inflatie. In dit paper gaan we in op de effecten van deze instrumenten. Verwachte inflatie kan worden gecompenseerd door een lagere startuitkering te kiezen. Onverwachte inflatie kan worden ondervangen vanuit de solidariteitsreserve mits de inflatieschokken niet te groot en persistent zijn. Belangrijker evenwel is de keuze van het beleggingsbeleid, de beschermingsrendementen en toedeling van overrendementen.

 

Figuur toont voor verschillende keuzes in projectierendement, beleggingsbeleid en beschermingsrendement
de ontwikkeling van de uitkering gecorrigeerd voor prijsinflatie onder een stochastische simulatie waar in
het eerste jaar een grote inflatieschok optreedt.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners