We analyseren de ervaringen van leden in een DC-pensioenregeling uit Zweden – een land dat als een van de eersten op keuze gebaseerde individuele pensioenrekeningen lanceerde. Op basis van een enquête onder 2.646 leden bestuderen we het effect van keuze-overload, risicotolerantie en subjectieve kennis op  zelfgerapporteerd keuzegedrag en percepties van financieel welzijn. Wat keuzegedrag betreft, vinden we dat meer risicomijdende deelnemers en deelnemers met een laag niveau van subjectieve kennis geneigd zijn te beleggen in het default fonds – een fonds dat in Zweden echter een van de meest riskante fondsen is op het keuzemenu.

Bovenop deze discrepantie tussen de risicovoorkeuren van deelnemers en beleggingskeuzes, merken we ook dat risicomijdende deelnemers en deelnemers met lage subjectieve kennis zich eerder negatief voelen over hun toekomstige financiële welzijn. Bovendien zien we een sterke en positieve correlatie tussen financieel welzijn en appreciatie van keuze, terwijl echter een keuze voor een fonds slechts een kleine impact heeft. Op basis van onze resultaten leiden wij suggesties af voor het aanpassen van de keuzearchitectuur in keuze gebaseerde pensioenregelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners