Wat is nodig voor een goed pensioenbewustzijn?

Deze centrale vraag wordt in deze thesis uitgewerkt aan de hand van de volgende deelvragen:

  1. Wat verstaan we onder pensioenbewustzijn en wanneer kan men spreken van een goed pensioenbewustzijn? (hoofdstuk 1)
  2. Welke risico’s loop je als individu en samenleving bij een gebrek aan pensioenbewustzijn? Daarbij komt aan de orde welke groep Nederlanders iets kan en ook wil veranderen aan de pensioensituatie. Het risico van te weinig pensioen kennen is interessant, maar het uiteindelijk doel is het risico te accepteren of tijdig maatregelen te kunnen treffen om een pensioentekort te voorkomen. (hoofdstuk 2)
  3. Hoe wordt de informatie die beschikbaar is gebracht bij degenen die pensioenbewustzijn nodig hebben? (hoofdstuk 3)
  4. Welke instrumenten zijn beschikbaar zijn om het pensioenbewustzijn te verhogen en keuzes te maken op dit vlak? Daarbij wordt gekeken of dit toereikend is en wat er ontbreekt. (hoofdstuk 4)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners