Dit proefschrift onderzoekt de verschillende manieren waarop arbeidsmarktbeleid de bereidheid van een individu om een baan te accepteren kan beïnvloeden. Het eerste en tweede artikel kijkt naar het baanzoekgedrag van werkloze individuen, terwijl het derde artikel de baan naar baan mobiliteit van werknemers bestudeert. Alle drie de artikelen zijn voornamelijk empirisch van aard, hoewel het eerste artikel ook een bijdrage levert aan de theoretische literatuur omtrent zogenaamde zoekmodellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners