Dit proefschrift onderzoekt de verschillende manieren waarop arbeidsmarktbeleid de bereidheid van een individu om een baan te accepteren kan beïnvloeden. Het eerste en tweede artikel kijkt naar het baanzoekgedrag van werkloze individuen, terwijl het derde artikel de baan naar baan mobiliteit van werknemers bestudeert. Alle drie de artikelen zijn voornamelijk empirisch van aard, hoewel het eerste artikel ook een bijdrage levert aan de theoretische literatuur omtrent zogenaamde zoekmodellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners