In dit NEA paper verdedigen Marc de Graaf en Jan Rouwendal (VU Amsterdam) de stelling dat het huis veel beter gebruikt kan worden als aanvulling op het pensioen, met name in combinatie met zorg in de laatste levensfase die in de eigen woning wordt geconsumeerd. Het woonkapitaal onder ouderen is sterk toegenomen. Dat kapitaal levert rendement in de vorm van woondiensten die – als de woning niet met een hypotheek is belast – in natura worden genoten en zo een belangrijke aanvulling leveren op het pensioen. Het woonkapitaal zelf blijft daarbij intact. De vraag is, hoe ook dat kapitaal zelf kan worden benut als extra aanvulling op het inkomen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners