In dit NEA paper verdedigen Marc de Graaf en Jan Rouwendal (VU Amsterdam) de stelling dat het huis veel beter gebruikt kan worden als aanvulling op het pensioen, met name in combinatie met zorg in de laatste levensfase die in de eigen woning wordt geconsumeerd. Het woonkapitaal onder ouderen is sterk toegenomen. Dat kapitaal levert rendement in de vorm van woondiensten die – als de woning niet met een hypotheek is belast – in natura worden genoten en zo een belangrijke aanvulling leveren op het pensioen. Het woonkapitaal zelf blijft daarbij intact. De vraag is, hoe ook dat kapitaal zelf kan worden benut als extra aanvulling op het inkomen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners