In de afgelopen decennia steeg de arbeidsdeelname van oudere volwassenen in Nederland. Ook zijn mensen langer door gaan werken. Zo werkte men in de vroege jaren negentig gemiddeld tot 61 jaar en in 2016 gemiddeld tot 64,4 jaar. Met de stijging van de AOW-leeftijd is het te verwachten dat werkenden de komende jaren nog langer door zullen (moeten) werken. Een goede gezondheid is een belangrijke factor om langer doorwerken mogelijk te maken. Dit proefschrift heeft als doel de verandering in de gezondheid van de oudere beroepsbevolking (werkenden), de potentiële oudere beroepsbevolking (werkenden en niet-werkenden) en de voorheen werkenden (o.a. gepensioneerden) in Nederland in kaart te brengen, in tijden van stijgende arbeidsdeelname en langer doorwerken. Dit inzicht is nodig om een uitspraak te kunnen doen over de verwachte gezondheid van de toekomstige beroepsbevolking, en om eventuele problemen die gepaard gaan met langer doorwerken te voorkomen of te beperken.

Delen van deze thesis zijn nog niet openbaar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners