Op verzoek van het bestuur is deze werkgroep (onder begeleiding van Roel Mehlkopf) opgericht om een voorstel te maken voor een nieuwe strategie van Pensioenfonds SOKI. Hierbij is aangegeven dat de focus duidelijk op de deelnemer moet liggen, waarvoor een waardevolle pensioenpropositie moet worden bepaald en waarvoor productaanpassingen, communicatie, balanssturing en organisatieveranderingen uitgewerkt dienen te worden. Belangrijk is hierbij tevens dat het fonds niet meer achter de rest van de pensioenmarkt ‘aanhobbelt’, maar zelf in staat is om te innoveren en proactief handelt op ontwikkelingen in bijvoorbeeld Den Haag en Europa. De kosten moeten hierbij eveneens goed in het zicht gehouden worden. Niet alleen vanuit het deelnemersbelang, maar ook vanuit de werkgeverszijde waar eerder al kritische geluiden zijn vernomen over de overhead bij het fonds.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners