In het nieuwe Nederlandse pensioenakkoord zullen pensioenfondsen overstappen van collectieve naar individuele pensioenen. Deelnemers hebben een persoonlijk pensioenkapitaal dat op basis van hun leeftijd en risicoaversie geïnvesteerd wordt om een  doelpensioen te halen. De informatie die nodig is om in een dergelijk scenario het optimale investeringsbeleid te bepalen, blijkt in de praktijk vaak te ontbreken. Daarom wordt in deze studie gezocht naar een robuuste investeringsstrategie waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheid over de specifieke nutsfunctie, de risicoaversie en het pensioenbudget van de deelnemer.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners