Deze bijdrage gaat over de governance-problematiek van pensioenfondsen.De positie van deelnemers in de in juli 2014 van kracht geworden Wet versterking bestuur pensioenfondsen is volgens de auteurs te zwak nu de deelnemers de bijna exclusieve risico-dragers van pensioenfondsen zijn geworden. Ook de governancecode voor pensioenfondsen moet worden aangescherpt. Verder constateren de preadviseurs grote spanningen in het pensioenstelsel als gevolg van verdelingsconflicten die het vertrouwen ondermijnen in zowel pensioenfondsen als publieke toezichthouders. Zij verkennen een aantal hervormingsopties om belangenconflicten en fricties te verminderen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners