“Het huidige beeld dat de overheid heeft van de gezondheid van oudere werknemers is niet zo betrouwbaar”

Als de AOW-leeftijd blijft stijgen, zou ook het percentage oudere werknemers met nietlevensbedreigende gezondheidsproblemen die invloed hebben op hun werkvermogen omhoog kunnen gaan – ondanks een algehele verbetering van de volksgezondheid. Het is lastig om een nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen, omdat de gebruikte gezondheidsindicatoren en het opleidingsniveau van de werknemers invloed hebben op de vastgestelde resultaten. Bij deze studie zijn diverse gezondheidsindicatoren gebruikt om te bepalen of er verbeteringen in de gezondheid van ouderen zijn opgetreden tussen 1989-2018. De uitkomsten zijn gedifferentieerd naar geslacht en opleidingsniveau.

Belangrijkste conclusie voor de sector

De OESO-indicator die in Nederland wordt gebruikt om de gezondheidsgevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd te helpen bepalen, biedt een te positief beeld van verbeteringen in de gezondheid van bijna gepensioneerden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners