In dit Opinion Paper bespreken Pieter van Baal, Job van Exel en Werner Brouwer (allen EUR) de rol van economische evaluaties bij besluitvorming over de publieke financiering van nieuwe medische technologie in Nederland. In de zorg worden economische evaluaties uitgevoerd met behulp van zogenaamde kosteneffectiviteitsanalyses (KEAs). Omdat wordt voorzien dat in de toekomst het gebruik van KEAs zal toenemen, is het belangrijk om de beleidsmaker een reëel en volledig beeld te geven van de kosten en opbrengsten van een interventie. Voor interventies die het leven verlengen, is het belangrijk om dan ook een goede schatting te maken van de kosten in gewonnen levensjaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners