“Individuele pensioenvoorzieningen zijn een essentieel onderdeel geworden van adequate pensioenen”

Pensioenstelsels staan onder druk door de steeds ouder wordende bevolking van Europa. De Europese Commissie bracht daarom een reeks aanbevelingen uit ter ondersteuning van de pensioenhervormingen in alle lidstaten. In deze studie wordt onderzocht of de drie-pijler pensioenstelsels van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland adequate pensioenen opleveren. Er wordt ook onderzocht of EUlidstaten meer rekening houden met de EC-aanbevelingen dan de landen die geen lid zijn.

 

 

Kernboodschap voor de sector

• Het belang van individuele pensioenvoorzieningen is de afgelopen decennia toegenomen.
• De landen die lid zijn (of tot voor kort waren) van de EU “scoren” het beste wat betreft invoering van de EC-aanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners