Het beleggingsrisico van pensioenfondsen en verzekeraars wordt bepaald door hun risicodraagkracht. Pensioenfondsen zijn minder risicogevoelig en nemen meer beleggingsrisico dan verzekeraars. De dreiging van faillissementskosten zet verzekeraars aan tot prudent beleggingsgedrag. Deze dreiging speelt bij pensioenfondsen geen directe rol. Het nieuwe pensioencontract vergroot de prikkel voor het nemen van beleggingsrisico, wat de noodzaak van een verplichte egalisatiereserve voor pensioenfondsen onderstreept.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners